LIGEVÆRD VIBORG ARBEJDER MED

Lokalforeningerne i LIGEVÆRD – Forældre og Netværk arbejder i forskelligt omfang med: • Tilbud om netværk for forældre og pårørende til forskellige aldersgrupper af børn og unge • Støtte og frivillig hjælp til drift af UFL-klubberne • Udvikling af uddannelses-, beskæftigelses- og boligforholdene i lokalom-rådet…

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter

25 år Skitur Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 25 år Kommunevalg  

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse