Vejledere i UFL Roskilde

UFL Roskilde har en fast gruppe af vejledere tilknyttet aftenklubben, vi er ca. 15 vejledere i øjeblikket. Vejlederne er fordelt på 2 holdt, det betyder, at vi kommer hver 2. onsdag til en klubaften, tovholderen er der som udgangspunkt ved hver klubaften.  

Vores fornemmeste opgave er at give de unge et sted at være i trygge rammer – at støtte dem i at udvikle venskaber og få et sociale netværk med ligesindede, der på sigt rækker ud over aftenklubbens regi. Det er vigtigt at man som vejleder forstår kunsten at balancere mellem at være synlig og usynlig i forhold til de unge.  

De vejledere, der er tilknyttet UFL Roskilde, har ingen faglig uddannelse møntet på de unge i klubben. De fleste vejledere har faste jobs eller er studerende men brænder for at skabe et fristed til unge voksne med særlige behov, her mødes ligesindede.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse